Privacy Gegevensbescherming (AVG -GDPR):

 

J&J EMBUTIDOS COMPANY acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens(WBP) nu AVG of GBPR genoemd stelt J&J EMBUTIDOS COMPANY is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking.

Omdat onze verwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregelingen vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 01-04-2020

Gebruik van persoonsgegevens: ·

Door het plaatsen van een bestelling op onze website laat u bepaalde persoonsgegevens achter.

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks door u wordt opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt te verwerken.

Wij gebruiken de volgende gegevens om bestellingen af te handelen: ·

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- Telefoonnummer 

- Factuuradres 

- Afleveradres

- E-mailadres

- IP-adres

- Betalingsgegevens

Deze gegevens worden uitsluitend op onze server bewaard in een beveiligde database.

Als Extra beveiliging worden de persoonsgegevens in onze database gecodeerd (Encrypted).

De gegevens worden minstens 7 jaar bewaard om te kunnen voldoen aan onze wettelijke verplichtingen of tot dat u een aanvraag indient om deze te verwijderen.

Voor het bezorgen van uw bestelling worden bepaalde persoonsgegevens naar onze bezorgd partners in dit geval POSTNL of DPD doorgestuurd.

Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt voor het bezorgen van uw pakket en de diensten die hierbij aangebonden zijn zoals het versturen van uw track & tracé link per e-mail of whats upp.

De gegevens die doorgestuurd worden naar POSTNL of DPD zijn: ·

- Naam 

- Adres

- Woonplaats

- E-mailadres

Uw naam wordt gebruikt om zich te kunnen identificeren bij het ontvangen of ophalen van uw pakket.

Adres en woonplaats worden gebruikt om het pakket te leveren bij het aangevraagde leveringsadres.

Uw e-mailadres wordt gerukt om uw track & tracé te kunnen versturen zodat u het pakket kan volgen.

Vragen omtrent inzage in uw persoonsgegevens of verwijdering van bij POSTNL of DPD kunt u te allen tijde richten aan:

info@jjembutidoscompany.com

Nieuwsbrief:

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze producten en/of diensten.

Uw e-mailadres wordt slechts met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden.

Als u een contactformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij verzamelen u:

- Naam

- E-mailadres

Registreren:

Bij bepaalde onderdelen van deze website kunt u zich registreren.

Na registratie bewaren wij de door u opgegeven persoonsgegevens.

Wij bewaren deze gegevens zodat u deze niet elke keer opnieuw hoeft in te vullen, zodat wij u kunnen contacteren in het kader van uitvoering van de overeenkomst, facturering en betaling en om een overzicht te geven van de producten en diensten die u bij ons heeft afgenomen.

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van de uitvoering van de overeenkomst die u met ons sluit of indien dit wettelijk verplicht is.

In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren op onze website, vragen wij u de volgende gegevens:

- Naam

- Adres

- Woonplaats

- E-mailadres

Verstrekking aan derden:

Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt.

Beveiliging:

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens.

Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens invoert.

Overzichtelijk inzicht in uw persoonsgegevens:

Wij werken aan om het mogelijk te maken zodat u makkelijk een overzicht kunt opvragen van uw persoonsgegevens en deze kunt downloaden in een eenvoudige format (CSV).

Wijzigingen privacyverklaring:

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens:

Vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@jjembutidoscompany.com 

Wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijden doen in uw accountbeheer omgeving of door te richten aan:

info@jjembutidoscompany.com